INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med största respekt för din integritet. Din integritet är viktig och vi strävar efter att skydda dina personliga uppgifter enligt gällande lagar, så att du kan känna dig trygg hos oss. BEAUTÉSTRY följer EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Du är alltid välkommen att kontakta oss för eventuella frågor.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

BEAUTÉSTRY personuppgiftsansvarige är Stephanie Rehnlund.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig; namn, telefonnummer, mejladress, vilken typ av behandling som bokas, eventuella journalanteckningar eller personuppgifter som kan påverka behandlingen. Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig, skicka bokningsbekräftelse, skicka påminnelse om bokad tid samt för att kunna kontakta dig med anledning av din bokade tid.

Vi dokumenterar utförd behandling, vad som utförts, överenskommen egenvård samt annan information som är viktig för terapeuten att veta i samband med din behandling.
Laglig grund: Samtycke. I samband med bokad behandling informerar vi om GDPR och inhämtar samtycke för att få använda dina personuppgifter i ovanstående syfte. Du kan när som helst välja att återta detta samtycke. Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den period som du är en återkommande kund eller i högst tre år efter ditt senaste besök hos oss. Vill du återta ditt samtycke raderas alla personuppgifter direkt.

PERSONUPPGIFTER I FORM AV FOTON FÖR MARKNADSFÖRINGSSYFTE

I vissa fall samlas även personuppgifter in i form av foton/bilder på dig som kund i marknadsföringssyfte. Dessa används endast för detta syfte.

Laglig grund: Samtycke. Du kan närsomhelst välja att återta detta samtycke. Foton och bilder för marknadsföringssyfte lagras så länge det är nödvändigt eller tills du återtar ditt samtycke, då raderas dessa direkt.

WEBBPLATSBESÖKARE

För dig som webbplatsbesökare sparar din webbläsare en så kallad webbcookie på din enhet. Syftet med denna lagring av information är att kunna åstadkomma den bästa tänkbara användarupplevelsen för dig som besökare. Endast den enhet som du använder har tillgång till den webbcookie som skapats. Använder du en lånad eller publik enhet är du själv ansvarig för att ta bort denna webbcookie, i de fall du önskar att ingen annan ska kunna komma över denna information.

Laglig grund: Berättigat intresse och samtycke.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Vi delar ibland information med personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Onlinebokning
2) Betallösningar
3) IT-tjänster

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Om de hanterar personuppgifter åt oss, kräver vi att leverantörerna uppfyller och följer EU:s dataskyddsförordning.

 NYHETER

Endast om du själv valt att samtycka till marknadsföring såsom nyhetsbrev, inbjudan till kundkväll etc kommer du att få dessa. Uppgifter som sparas är namn, mejladress och telefonnummer för sms.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Laglig grund: Berättigat intresse. Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den period som du är en återkommande kund eller i högst tre år efter ditt senaste besök hos oss. Du kan närsomhelst välja att återta detta samtycke. Uppgifterna raderas då direkt.

KUNDSERVICEÄRENDEN OCH KOMMUNIKATION VIA SOCIALA MEDIER

Vid kommunikation och besvarande av eventuella frågor via telefon, mejl eller sociala medier sparas ditt namn, kontaktuppgifter såsom mejladress och telefonnummer samt din korrespondens. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Laglig grund: Berättigat intresse. Du kan närsomhelst välja att återta detta samtycke. Uppgifterna raderas då ärendet avslutats.

LEVERANTÖRER

För dig som leverantör sparar vi personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, betalinformation och annan information som är betydlig för att kunna kommunicera.

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Dessa personuppgifter lagras i sju år, enligt bokföringslagen.

MYNDIGHETER

Om vi är lagligt skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter, kan vi komma att göra så. Detta kan exempel gälla skattemyndigheter, polismyndigheter och andra myndigheter.

VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas. Du har rätt till radering av dina personuppgifter. För att få tillgång till dina personuppgifter eller om du vill radera dessa kontaktar du oss via mail stephanie@beautestry.se eller på 0723110443.

HUR KAN VI ÄNDRA DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vi har rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst.

Senast uppdaterad: 25 maj -2022